ul.Českobratrská 1887/12
702 00  Moravská Ostrava
IČO: 65139739
Registrace u KOS v Ostravě oddíl C, vložka 14541

Provozovna:
Krupova 5
712 00  Ostrava Muglinov
Telefon/fax:
596241560, 596240455
mobil:
602513148
602513149
e-mail:
abc.ostrava@abc-kontakt.cz