1. Elektro - montážní práce
2. Telekomunikační práce
3. Zemní práce a úpravy terénu kromě příloh zákona č. 455/1991 Sb.
4. Elektro - údržbářské práce
5. Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
6. Zámečnictví
7. Zednictví
8. Stavba oplocení

1. Elektro - montážní práce

·        Montáže elektro zařízení do 22 kV
- venkovních, vnitřních, průmyslových
- ve stavebnictví, zdravotnictví, školství, zemědělství, průmyslu a obchodě
- technologických linek, elektroinstalace a osvětlení výrobních hal v průmyslových zónách
- domovní el. instalace, údržba a opravy v bytovém fondu
- kladení zemních kabelů do 22 kV, přeložky kabelových tras
- kabelové soubory Raychem do 22 kV
- domovní a stavební přípojky, vyřízení přihlášek k odběru
- elektroměrů, měřících traf proudu a napětí, fakturačních měřidel
- měřičů a regulátorů energetického maxima
- kompenzace jalové energie
- hromosvodů a zemnícíh vedení všech druhů
- venkovní, vnitřní a veřejné osvětlení, osvětlení kašen, podloubí
- elektroinstalace a osvětlení prodejních ploch obchodních center a marketů
- výroba rozvaděčů nízkého napětí

·        Montáže, opravy, údržba a revize elektrických zařízení včetně hromosvodů a výroba rozvaděčů nízkého napětí pro organizace podléhající vrchnímu dozoru Státní báňské správy

·        Revize el. zařízení podle ČSN 33 15 00 včetně hromosvodů v objektech třídy A, B, C, bez omezení napětí - výchozí i periodické

2. Telekomunikační práce

·        Zřizování telekomunikačních zařízení Jednotné telekomunikační sítě

·        Montáž, údržba a servis drátových nadzemních a podzemních vedení včetně kabelových souborů v místních sítích

·        Montáž venkovních i vnitřních telekomunikačních rozvodů a sítí

·        Zřizování telefonních přípojek pro účastnické stanice

·        Připojování telekomunikačních zařízení do Jednotné telekomunikační sítě - JTS

·        Montáž zářezovou technologií Raychem, Krone, Quante

·        Přeložky telekomunikačních kabelů

·        Montáž, oprava, rekonstrukce a údržba stávajících telekomunikačních sítí

·        Montáž, oprava, rekonstrukce a údržba stávajících telekomunikačních sítí

3. Zemní práce a úpravy terénu kromě příloh zákona č. 455/1991 Sb.

4. Elektro - údržbářské práce

·        Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

·        Úprava a opravy
- el. točivých strojů - elektromotory asynchronní, synchronní, stejnosměrné i střídavé
- transformátorů a tlumivek do 630 kVA
- el. zařízení pracovních strojů a různých výrobních zařízení, včetně pohyblivých pracovních strojů
- el. rozvaděčů nn a vn - rozvodny a rozvaděče venkovní i vnitřní, rekonstrukce a renovace stávajících
- el. zařízení kotelen na pevná paliva, plyn i el. energii
- el. zařízení ochrany před bleskem a pro ochranu před nebezpečným dotykem
- el. vedení nn a vn nadzemní a podzemní kabelová, venkovní vedení
- osvětlení různých prostorů, objektů, škol, kanceláří, veřejného osvětlení
- prohlídky ručního el. nářadí podle ČSN 33 16 00

·        Pravidelné prohlídky ručního el. nářadí podle ČSN 33 16 00

·        Pohotovost, poruchová služba a servis

5. Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

·        Montáž systémů měření a regulace

·        Koncesní montáž technické ochrany osob a majetku, montáž el. zabezpečovací signalizace EZS a el. požární signalizace EPS

·        Montáž zařízení pro ozvučování prostor

·        Montáž systémů pro rozvod televizních signálů - STA, TKR

·        Montáž rozvodů pro datové sítě a přenos informací

·        Montáž rozvodů pro datové sítě a přenos informací

6. Zámečnictví

·        Výroba a montáž jednoduchých kovových konstrukcí(zábradlí,brány,rámy a pod.)

·        Výroba a montáž jednoduchých prefabrikátů pro stavbu

·        Stavební a strojní zámečnictví

·        Montáž a instalace potrubí voda - vzduch

·        Montáž strojních dílů a zařízení

7. Zednictví

·        Jednoduché stavební úpravy a zednické práce, bourací práce

·        Betonování základů

·        Venkovní úpravy, dlažba, zámková dlažba

·        Sádrokartony, podhledy, příčky

·        Okna VELUX

·        Malířské a natěračské práce

·        Protipožární přepážky a systémy HILTI

8. Stavba oplocení

·        Pletivo pozinkované potažené vrstvou PVC

·        Pletivo pozinkované klasické

·        Pletivo hexagonální

·        Pletivo okrasné Jardinet

·        Plotové panely Standart včetně příslušenství

·        Veškeré druhy pletiva a panelů podle přání klienta

·        Stavba a montáž plotů podle přání klienta na "na klíč"

·        Automatické pohony bran závor a vjezdů do objektů"