Obchodní firma ABC - kontakt, s.r.o., vznikla v roce 1996 jako společnost úzce specializovaná na elektromontážní práce, zpracování projektové dokumentace a revize elektrických zařízení. Součástí specializace byly rovněž telekomunikační montáže.

Organizační struktura společnosti je tvořena týmem zkušených pracovníků s dlouholetou praxí v oboru a veškeré nabízené práce jsou prováděny kmenovými zaměstnanci firmy. Obchodní firma zaměstnává 19 profesních pracovníků s potřebnou odbornou kvalifikací a praxí, vybavených materiálně technickými prostředky, automobily, montážní plošinou a lešením s cílem komplexně uspokojit klienta nejčastěji formou přímé zakázky a to v nejvyšší kvalitě, dohodnutém termínu s dodržením sjednané ceny.

V průběhu svého rozvoje společnost postupně rozšířila svou činnost o práce zednické a práce v oboru suchých staveb, jako jsou montáže sádrokartonových konstrukcí včetně provádění maleb a nátěrů, dále pak o montáže oken VELUX. Nabídku služeb jsme ještě rozšířili o zámečnické práce – výrobu a montáž jednoduchých ocelových konstrukcí na zakázku, stavbu a montáž oplocení včetně elektricky ovládaných bran.

Firma je držitelem oprávnění pro dodávku a montáže:
Protipožárních přepážek a zabezpečení systémem HILTI.
Opravy, údržbu, montáže a revize elektrických zařízení včetně hromosvodů a výrobu rozvaděčů NN pro organizace podléhající vrchnímu dozoru Státní báňské správy.
Systémů měření a regulace.
Elektroměrů, měřicích transformátorů proudu i napětí a měřičů a regulátorů maxima.
Kabelových souborů.
Zářezovou technologii v telekomunikačních rozvodech.

Další činnost obchodní firmy spočívá v zajišťování a provádění montáží technologických celků subdodavatelským systémem a to např. hlavně v oblasti elektrických, energetických a telekomunikačních zařízení, jednotek systémů řízení, technické ochrany osob a majetku a to jak jednotlivých funkčních částí, tak i jako celku. Záměrem obchodní firmy ABC-kontakt, s.r.o., je snaha nabízet klientům komplexní služby v technologické oblasti formou dodávky s uvedením celku do provozu.

Oblasti činnosti:

  • Elektromontáže a revize NN a VN
  • Telekomunikační montáže
  • Energetika
  • Technologie
  • Stavebnictví
  • Zdravotechnika,ekologie
  • Systémy řízení a ochrany
  • Operativní výpomoc formou subdodávky


  • Zpracování aktuální cenové nabídky zadavatelům