Specialisté na elektromontážní práce

Přes 20 let ověřená kvalita

O nás

Obchodní firma ABC – kontakt, s.r.o., vznikla v roce 1996 jako společnost úzce specializovaná na elektromontážní práce, zpracování projektové dokumentace a revize elektrických zařízení. Součástí specializace byly rovněž telekomunikační montáže.

Organizační struktura společnosti je tvořena týmem zkušených pracovníků s dlouholetou praxí v oboru a veškeré nabízené práce jsou prováděny kmenovými zaměstnanci firmy. Obchodní firma zaměstnává 19 profesních pracovníků s potřebnou odbornou kvalifikací a praxí, vybavených materiálně technickými prostředky, automobily, montážní plošinou a lešením s cílem komplexně uspokojit klienta nejčastěji formou přímé zakázky a to v nejvyšší kvalitě, dohodnutém termínu s dodržením sjednané ceny.

V průběhu svého rozvoje společnost postupně rozšířila svou činnost o práce zednické a práce v oboru suchých staveb, jako jsou montáže sádrokartonových konstrukcí včetně provádění maleb a nátěrů, dále pak o montáže oken VELUX. Nabídku služeb jsme ještě rozšířili o zámečnické práce – výrobu a montáž jednoduchých ocelových konstrukcí na zakázku, stavbu a montáž oplocení včetně elektricky ovládaných bran.

Firma je držitelem oprávnění pro dodávku a montáže:

 • Protipožárních přepážek a zabezpečení systémem HILTI.
 • Opravy, údržbu, montáže a revize elektrických zařízení včetně hromosvodů a výrobu rozvaděčů NN pro organizace podléhající vrchnímu dozoru Státní báňské správy.
 • Systémů měření a regulace.
 • Elektroměrů, měřicích transformátorů proudu i napětí a měřičů a regulátorů maxima.
 • Kabelových souborů.
 • Zářezovou technologii v telekomunikačních rozvodech.

 

Další činnost obchodní firmy spočívá v zajišťování a provádění montáží technologických celků subdodavatelským systémem a to např. hlavně v oblasti elektrických, energetických a telekomunikačních zařízení, jednotek systémů řízení, technické ochrany osob a majetku a to jak jednotlivých funkčních částí, tak i jako celku. Záměrem obchodní firmy ABC-kontakt, s.r.o., je snaha nabízet klientům komplexní služby v technologické oblasti formou dodávky s uvedením celku do provozu.

Oblasti činnosti:

 • Elektromontáže a revize NN a VN
 • Telekomunikační montáže
 • Energetika
 • Technologie
 • Stavebnictví
 • Zdravotechnika,ekologie
 • Systémy řízení a ochrany
 • Operativní výpomoc formou subdodávky

Abc Kontakt, s.r.o.

E-mail:   abc.ostrava@abc-kontakt.cz

Telefon:  +59 6241560
                 +59 6240455
Mobil:     +420 602 513 148
                 +420 602 513 149

Sídlo firmy

Českobratrská 1887/12, 702 00, Moravská Ostrava

IČO: 65139739
DIČ: CZ65139739

Provozovna

Krupova 5
712 00
Ostrava Muglinov